Gå til Redd Barna Våre / diskusjonsforumet.Resultat

Klarer regjeringen å stoppe r-b-v.net og hindre ytringsfriheten nedfelt i menneskerettighetene?

JA 45%
NEI 55%

etter at 5889 personer har stemt
Regjeringen hindrer allerede ytringsfriheten.

Dette gjennom

1. ulovlige trusler.
    Bl.a framsatt av statssekretær Kjell Erik Øie.

2. å tillate bruk av politiet mot de som kjemper FOR ytringsfriheten mot såkalt barnevern.
    Se f.eks artikkel 1 og 2 fra mai 2007.

3. å tillate såkalt barnevern å ødelegge foreldres forhold til barna. Som såkalt omsorgsovertakelse, hindring av samværsordninger, lyving i skjult rett og fylkesnemnd etc.
    Se behandlingen av initiativtakeren til over 1000 personer som vil saksøke Norge og såkalt barnevern.Gå til Redd Barna Våre / diskusjonsforumet.